Xốp dán tường họa tiết Hello Kitty

23,000

  • Kích thước của xốp: 70 cm * 77 cm.
  • Độ dày của xốp: 4mm đến 6mm

Giá xốp:

  • 4mm = 23.000đ/tấm
  • 6mm = 28.000đ/tấm